Home
6 Sigma
Actief bij
 
“The Lean Machine”
 
 
Zes Sigma of Six Sigma is een kwaliteitmanagementmethode om operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door middel van het identificeren van tekortkomingen in, en verbeteren van werkprocessen binnen een organisatie.
Het is oorspronkelijk ontwikkeld bij Motorola. Het is een klantgedreven benadering voor kwaliteitsmanagement.

Six Sigma wordt beschouwd als een vervolg op bestaande management-methodieken waarbij deels wordt uitgegaan van statistische procesbeheersing (SPC).
Letterlijk wordt Six Sigma gedefinieerd als een ‘‘foutenmaatstaf’’.
Bij een waarde van 6s (sigma) is het aantal defecten niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden. Het achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht in deze processen bestaat. Hiervoor zijn beschrijvingen en metingen vereist.

Six Sigma is gebaseerd op statistisch denken en kent zijn oorsprong in de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming.
Daarnaast wordt er een vaste methodologie gebruikt om problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie. DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyse-Improve-Control.

Een tweede methodologie is de DMEDI-methodologie, een acroniem voor Define-Measure-Explore-Develop-Implement. Deze methodologie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of processen volgens de Six Sigma norm.

Verder hebben tal van bedrijven nog hun eigen methodes ontwikkeld.
DMAIC is generiek toepasbaar in elk bedrijfsproces. Six Sigma bevat een duidelijke klantfocus, het weten wat de klant wil, is essentieel ("Voice of the Customer").
De klant en niet het bedrijf zelf bepaalt of een product of dienst voldoet aan de eisen.