Home
Lean
Actief bij
 
“The Lean Machine”
 
 
Lean: Het gaat niet om Geld… het gaat om creativiteit, niet € oplossingen.
Lean Manufacturing (Engels voor “slanke productie”) of Lean Production is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen (Muda), zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren.
De methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Door de “slanke productie zou de kwaliteit van het product omhoog en de kosten omlaag gaan, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Lean:
Waar moet ik beginnen?

én

Kan het ook bij ons?


Het Lean Production systeem wordt ook symbolisch aangeduid als een huis, dat op een stabiel fundament staat. Dit representeert de robuustheid (Robustness - 1:3 & 3:1) van het systeem.
Bovenop het fundament ligt de basis van het "Lean Production Systeem" met een eenvoudige visuele sturing (5S) aan de ene kant en een constant optimalisatieproces (Kaizen) aan de andere kant.
Bovenop deze basis staan twee pijlers. De eerste is de verbetering van het productieproces (Heijunka - production leveling, Takt Time Pull Flow en JIT - Just in time). De tweede bestaat uit het reageren op afwijkingen van het systeem (Standard working, Man-Machine Separator en Jidoka - Act on abnormality).
Samen resulteert dit in een kwalitatief productieproces met korte levertijden en lage productiekosten.

Om een Lean Production te verkrijgen, worden onder meer de volgende methodes toegepast:

* Kaizen
* Line balancing
* Pull production
* Just in Time
* Kanban
* Two bin
* Poke Yoke
* Leren door te doen
* 5S
* (SMED) Single Minute Exchange of Die
* 1 : 3 en 3 : 1

Al deze methoden zijn gebaseerd op:

- het identificeren van probleempunten
- het elimineren van overbodige processtappen
- het combineren van meerdere processtappen in een stap
- het opnieuw ontwerpen van de probleempunten